Oslavy století AF MENDELU

A bylo to opravdu velkolepé. Celoroční přípravy a celý další rok tvrdé práce. Ale i radost a krásné zážitky z uskutečněných akcí na počest 100 let založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Tým století byl složen z pracovníků fakulty, z dobrovolníků z řad studentů i externistů odborníků. Byli jsme jeho součástí a podíleli jsme se na grafických návrzích a tvorbě vizuální identity této unikátní akce.

Tak co říkáte na vizuální prezentaci oslav století? Jak se vám líbí?